ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸਹਾਇਤਾ
ਸਹਾਇਤਾ ਸਾਰੇ ਜਣੇਪਾ ਸਮੀਖਿਆ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਹੈ

ਕੂਕੀ ਨੀਤੀ

ਕੂਕੀਜ਼ ਕੀ ਹਨ?

ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਵੈਬਸਾਈਟਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਵੈਬਸਾਈਟ (https://www.ockendenmaternityreview.org.uk/) (“ਵੈਬਸਾਈਟ“) ‘ਤੇ ਕੂਕੀਜ਼ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਾਡੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤਜ਼ਰਬੇ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਉਮੀਦ ਅਨੁਸਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦਾ ਹੈ. ਕੂਕੀਜ਼ ਛੋਟੀਆਂ ਡੇਟਾ ਫਾਈਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਜਾਂ ਹੋਰ ਡਿਵਾਈਸਾਂ ‘ਤੇ ਰੱਖੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵੈਬਸਾਈਟ ਨੂੰ ਬ੍ਰਾਊਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਪਿਊਟਰ ਜਾਂ ਡਿਵਾਈਸ ਸਾਡੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਕੁਕੀਜ਼ ਸਾਡੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਸੰਚਾਲਨ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੇਵਾ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਡਿਲੀਵਰੀ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ. ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕੂਕੀਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਕਿਸ ਨੇ ਕਿਹੜੇ ਪੰਨੇ ਵੇਖੇ ਹਨ, ਇਹ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਲਈ. ਗੈਰ-ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬ੍ਰਾਊਜ਼ਰ ਕਿਸਮ, ਆਪਰੇਟਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਅਤੇ ਡੋਮੇਨ ਨਾਮ, ਵੈਬਸਾਈਟ ਦੀ ਵਿਜ਼ਟਰ ਵਰਤੋਂ ਦੌਰਾਨ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਵੈਬਸਾਈਟ ‘ਤੇ ਵਿਜ਼ਟਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਅਤੇ ਵੈਬਸਾਈਟ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਨੂੰ ਮਾਪਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ.

ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਕੂਕੀਜ਼ ਦੀ ਕਿਸਮ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਕੂਕੀਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਵੈਬਸਾਈਟ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਉਪਭੋਗਤਾ-ਅਨੁਕੂਲ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਵੀ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ. ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੂਕੀਜ਼ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕੋ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਵੇਖਦੇ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਦਿਲਚਸਪੀਆਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਮੱਗਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋ।

ਵੈਬਸਾਈਟਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਜਾਂ ਮੋਬਾਈਲ ਡਿਵਾਈਸ ‘ਤੇ ਕੂਕੀਜ਼ ਭੇਜਣ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਦ ਤੱਕ ਕਿ ਕੂਕੀਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ।

ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਕੂਕੀ ਤਰਜੀਹਾਂ ਸੈੱਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ‘ਕੂਕੀ ਸੈਟਿੰਗ’ ਲਿੰਕ ‘ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਹੋ.

ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਤਰਜੀਹਾਂ ਵੀ ਸੈੱਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਕੁਝ ਕਿਸਮਾਂ ਦੀਆਂ ਕੂਕੀਜ਼ ਨੂੰ ਬਲਾਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਬ੍ਰਾਊਜ਼ਰ ‘ਤੇ ਸੈਟਿੰਗਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਸਿੱਖੋ ਕਿ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈ

ਜਦ ਤੱਕ ਕੂਕੀ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੂਕੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਸਾਡੀਆਂ ਕੂਕੀਜ਼ ਲਈ ਆਪਣੀ ਸਹਿਮਤੀ ਵਾਪਸ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਵੇ. ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲਤਾ ਕੂਕੀਜ਼ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦੇ ਕੁਝ ਹਿੱਸੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ.

ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੀ ਸਾਰਣੀ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ‘ਤੇ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕੁਕੀਜ਼ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਕੀ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਕੂਕੀਜ਼ ਜਿਵੇਂ ਕਿ “ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ” ਜਾਂ “ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣਾਤਮਕ” ਕੂਕੀਜ਼. ਅਸੀਂ ਸਾਰਣੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੀ ਕੋਈ ਕੂਕੀ “ਨਿਰੰਤਰ” ਜਾਂ “ਸੈਸ਼ਨ” ਕੂਕੀ ਹੈ। ਫਰਕ ਇਹ ਹੈ ਕਿ:

  • ਬ੍ਰਾਊਜ਼ਿੰਗ ਸੈਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਕੂਕੀਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਡਿਵਾਈਸ ‘ਤੇ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਹ ਹਰ ਵਾਰ ਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਵੈਬਸਾਈਟ ‘ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਜਿਸ ਨੇ ਉਸ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕੂਕੀ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲੌਗ-ਇਨ ਵੇਰਵਿਆਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੈਬਸਾਈਟ ‘ਤੇ ਇੱਕ “ਨਿਰੰਤਰ ਕੂਕੀ” ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਵੈਬਸਾਈਟ ‘ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੇਰਵਿਆਂ ਨੂੰ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗੀ।
  • ਸੈਸ਼ਨ ਕੂਕੀਜ਼ ਵੈਬਸਾਈਟ ਆਪਰੇਟਰਾਂ ਨੂੰ ਬ੍ਰਾਊਜ਼ਰ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਉਪਭੋਗਤਾ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਲਿੰਕ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ. ਇੱਕ ਬ੍ਰਾਊਜ਼ਰ ਸੈਸ਼ਨ ਉਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬ੍ਰਾਊਜ਼ਰ ਵਿੰਡੋ ਖੋਲ੍ਹਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬ੍ਰਾਊਜ਼ਰ ਵਿੰਡੋ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੈਸ਼ਨ ਕੂਕੀਜ਼ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬ੍ਰਾਊਜ਼ਰ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੈਸ਼ਨ ਕੂਕੀਜ਼ ਮਿਟਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।
  • ਹੇਠਾਂ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੁਝ ਕੁਕੀਜ਼ ਉਹ ਹਨ ਜੋ ਸਾਡੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦੁਆਰਾ ਸੈੱਟ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਹੋ – https://www.ockendenmaternityreview.org.uk/. ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਡੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ‘ਤੇ ਕੂਕੀਜ਼ ਵੀ ਹਨ ਜੋ ਤੀਜੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸੈੱਟ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ. ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਸਾਡੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਰਾਹੀਂ YouTube ਵੀਡੀਓ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, YouTube ਸਾਡੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ‘ਤੇ ਕੂਕੀਜ਼ ਰੱਖਦਾ ਹੈ (ਇਸ ਬਾਰੇ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਕਿ YouTube ਕੂਕੀਜ਼ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਤਰ ਕਰਦੇ ਹਨ, https://policies.google.com/technologies/cookies ਦੇਖੋ।

ਜ਼ਰੂਰੀ

ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੂਕੀਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੈਬਸਾਈਟ ‘ਤੇ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ. ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਔਨਲਾਈਨ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਟੋਕਰੀਆਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ, ਆਪਣੀ ਇੰਟਰਨੈਟ ਬੈਂਕਿੰਗ ਕਰਨ ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੂਕੀਜ਼ (ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਲਈ)। ਅਸੀਂ ਹੇਠਾਂ ਸੂਚੀਬੱਧ “ਜ਼ਰੂਰੀ” ਕੂਕੀਜ਼ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਆਪਣੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੋਵਾਂਗੇ. ਇਹ ਕੂਕੀਜ਼ ਵੈਬਸਾਈਟ ਲੋਡ ਨੂੰ ਸੰਤੁਲਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਹੀ ਸਰਵਰ ਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ.

ਕੂਕੀਡੋਮੇਨਉਦੇਸ਼ਮਿਆਦਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ
DYNSRVockendenmaternityreview.org.ukਇੱਕ ਨਿਰੰਤਰ ਬ੍ਰਾਊਜ਼ਿੰਗ ਅਨੁਭਵ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਲੋਡ ਬੈਲੰਸਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਸੈਸ਼ਨਸਾਡੇ ਹੋਸਟਿੰਗ ਪ੍ਰਦਾਤਾ, TSO ਹੋਸਟ ਦੁਆਰਾ ਨਿਯੰਤਰਿਤ.
sl_messageockendenmaternityreview.org.ukਬੈਲੇਂਸ ਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਡੇ ਹੋਸਟਿੰਗ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਦੁਆਰਾ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈਨਿਰੰਤਰ ਸਾਡੇ ਹੋਸਟਿੰਗ ਪ੍ਰਦਾਤਾ, TSO ਹੋਸਟ ਦੁਆਰਾ ਨਿਯੰਤਰਿਤ.
wpl_user_preferenceockendenmaternityreview.org.ukਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕੂਕੀ ਤਰਜੀਹਾਂ ਨੂੰ ਸਟੋਰ ਕਰਦਾ ਹੈ1 ਹਫ਼ਤਾਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕੂਕੀਜ਼ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ/ਅਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤੀ ਹੈ
wpl_viewed_cookieockendenmaternityreview.org.ukਸਟੋਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੂਕੀ ਨੋਟਿਸ ਦੇਖਿਆ ਹੈ1 ਹਫ਼ਤਾਕੂਕੀ ਨੋਟਿਸ ਨੂੰ ਹਰ ਪੰਨੇ ਦੇ ਲੋਡ ‘ਤੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ

ਫੰਕਸ਼ਨਲ

ਫੰਕਸ਼ਨਲ ਕੂਕੀਜ਼ ਵੈਬਸਾਈਟ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਅਤੇ ਅਨੁਕੂਲਿਤ ਤਰਜੀਹੀ ਸੈਟਿੰਗਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਹ ਵਧੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਵਧੇਰੇ ਨਿੱਜੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਰੱਥ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕੂਕੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਸਥਾਨਕ ਮੌਸਮ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਜਾਂ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਖ਼ਬਰਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਹੋ। “ਫੰਕਸ਼ਨਲ” ਕੂਕੀਜ਼ ਦੁਆਰਾ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਅਣਜਾਣ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਹੋਰ ਵੈਬਸਾਈਟਾਂ ‘ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਬ੍ਰਾਊਜ਼ਿੰਗ ਗਤੀਵਿਧੀ ਨੂੰ ਟਰੈਕ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ।

ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ‘ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਕੂਕੀਜ਼ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ.

ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣਾਤਮਕ

ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣਾਤਮਕ ਕੂਕੀਜ਼ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਤਰ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਵਿਜ਼ਟਰ ਕਿਸੇ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਕਿਹੜੇ ਪੰਨਿਆਂ ‘ਤੇ ਵਿਜ਼ਟਰ ਅਕਸਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੈਬ ਪੇਜਾਂ ਤੋਂ ਗਲਤੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਮਿਲਦੇ ਹਨ. ਇਹ ਕੂਕੀਜ਼ ਉਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਤਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ ਜੋ ਕਿਸੇ ਵਿਜ਼ਟਰ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਕੂਕੀਜ਼ ਦੁਆਰਾ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤੀ ਕੋਈ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਗੁਪਤ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਆਪਣੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਅਜਿਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ.

ਕੂਕੀਡੋਮੇਨਉਦੇਸ਼ਮਿਆਦ
ਸਹਿਮਤੀ.youtube.comਇਹ ਕੂਕੀਜ਼ ਏਮਬੈਡਡ ਯੂਟਿਊਬ-ਵੀਡੀਓ ਜ਼ਰੀਏ ਸੈੱਟ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਹ ਗੁੰਮਨਾਮ ਅੰਕੜਾ ਡੇਟਾ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ ਵੀਡੀਓ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪਲੇਬੈਕ ਲਈ ਕਿਹੜੀਆਂ ਸੈਟਿੰਗਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਡੇਟਾ ਇਕੱਤਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਗੂਗਲ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਲੌਗਇਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਸ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਖਾਤੇ ਨਾਲ ਲਿੰਕ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀਡੀਓ ‘ਤੇ “ਪਸੰਦ” ‘ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਦੇ ਹੋ।16 ਸਾਲ 4 ਮਹੀਨੇ

ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣਾ/ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨਾ

ਕੂਕੀਡੋਮੇਨਉਦੇਸ਼ਮਿਆਦ
YSC.youtube.comਇਹ ਕੂਕੀ ਯੂਟਿਊਬ ਦੁਆਰਾ ਸੈੱਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਏਮਬੈਡਡ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਟਰੈਕ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈਸੈਸ਼ਨ
VISITOR_INFO1_LIVE.youtube.comਇਹ ਕੂਕੀ ਯੂਟਿਊਬ ਦੁਆਰਾ ਸੈੱਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ. ਕਿਸੇ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ‘ਤੇ ਏਮਬੈਡ ਕੀਤੇ YouTube ਵੀਡੀਓ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਟਰੈਕ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ5 ਮਹੀਨੇ 27 ਦਿਨ
IDE.doubleclick.netਗੂਗਲ ਡਬਲਕਲਿੱਕ ਦੁਆਰਾ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵੈਬਸਾਈਟ ‘ਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਪਭੋਗਤਾ ਵੈਬਸਾਈਟ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਟੋਰ ਕਰਦਾ ਹੈ. ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੋ ਉਪਭੋਗਤਾ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹਨ।1 ਸਾਲ 24 ਦਿਨ
test_cookie.doubleclick.netਇਹ ਕੂਕੀ doubleclick.net ਦੁਆਰਾ ਸੈੱਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ. ਕੂਕੀ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਇਹ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਉਪਭੋਗਤਾ ਦਾ ਬ੍ਰਾਊਜ਼ਰ ਕੂਕੀਜ਼ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦਾ ਹੈ.15 ਮਿੰਟ
yt-remote-device-ID.youtube.comਇਹ ਕੂਕੀ ਏਮਬੈਡਡ ਯੂਟਿਊਬ ਵੀਡੀਓ ਜ਼ਰੀਏ ਸੈੱਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈਕਦੇ ਨਹੀਂ
yt-remote-remote-ਕਨੈਕਟ-ਡਿਵਾਈਸਾਂ.youtube.comਇਹ ਕੂਕੀ ਏਮਬੈਡਡ ਯੂਟਿਊਬ ਵੀਡੀਓ ਰਾਹੀਂ ਸੈੱਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈਕਦੇ ਨਹੀਂ

ਮੈਂ ਆਪਣੀਆਂ ਕੂਕੀ ਸੈਟਿੰਗਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਬਦਲਾਂ?

ਤੁਸੀਂ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ‘ਕੂਕੀ ਸੈਟਿੰਗਾਂ’ ਲਿੰਕ ‘ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਆਪਣੀਆਂ ਕੂਕੀ ਤਰਜੀਹਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਹੋ. ਆਪਣੀਆਂ ਸੈਟਿੰਗਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੰਨੇ ਨੂੰ ਤਾਜ਼ਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਵਿਕਲਪਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਵੈਬ ਬ੍ਰਾਊਜ਼ਰ ਬ੍ਰਾਊਜ਼ਰ ਸੈਟਿੰਗਾਂ ਰਾਹੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕੂਕੀਜ਼ ਦੇ ਕੁਝ ਨਿਯੰਤਰਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦੇ ਹਨ. ਕੂਕੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਨ ਲਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕੂਕੀਜ਼ ਸੈੱਟ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, www.aboutcookies.org ਜਾਓ ਜਾਂ www.allaboutcookies.org

ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਬ੍ਰਾਊਜ਼ਰਾਂ ‘ਤੇ ਕੂਕੀਜ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਪਤਾ ਕਰੋ:

ਹੋਰ ਬ੍ਰਾਊਜ਼ਰਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੱਭਣ ਲਈ, ਬ੍ਰਾਊਜ਼ਰ ਡਿਵੈਲਪਰ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ‘ਤੇ ਜਾਓ।

ਸਾਰੀਆਂ ਵੈਬਸਾਈਟਾਂ ‘ਤੇ Google Analytics ਦੁਆਰਾ ਟਰੈਕ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ, http://tools.google.com/dlpage/gaoptout ‘ਤੇ ਜਾਓ।