ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸਹਾਇਤਾ
ਸਹਾਇਤਾ ਸਾਰੇ ਜਣੇਪਾ ਸਮੀਖਿਆ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਹੈ

ਗਰਭਵਤੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਖਤਰੇ ‘ਚ ਪਾਉਣ ਦੇ ਐਨਐਚਐਸ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ

ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ 11th ਮਾਰਚ, 2022


ਗਰਭਵਤੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਖਤਰੇ ‘ਚ ਪਾਉਣ ਦੇ ਐਨਐਚਐਸ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ

ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਮਜ਼ੋਰ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੱਡੇ ਬਿੱਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਐਨਐਚਐਸ ਚਾਰਜਿੰਗ ਦੇ ਡਰ ਕਾਰਨ ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਣਜੰਮੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੁਝ ਟਰੱਸਟ ਜਣੇਪਾ ਦੇਖਭਾਲ ਲਈ ਅਗਾਊਂ ਫੀਸ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜਾਂ ਛੋਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਗਲਤ ਵਸੂਲੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।