ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸਹਾਇਤਾ
ਸਹਾਇਤਾ ਸਾਰੇ ਜਣੇਪਾ ਸਮੀਖਿਆ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਹੈ

ਡਾ ਕੇਟ ਵੌਨ ਕਲੇਮਪਰਰ

ਕੇਟ ੨੦੧੫ ਤੋਂ ਸੇਂਟ ਬਾਰਥੋਲੋਮਿਊ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਸਲਾਹਕਾਰ ਕਾਰਡੀਓਲੋਜਿਸਟ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਸ ਦੀ ਮਾਂ ਕਾਰਡੀਓਲੋਜੀ ਵਿੱਚ ਮਾਹਰ ਦਿਲਚਸਪੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਪ੍ਰਸੂਤੀ ਵਿਗਿਆਨ ਨਾਲ ਇੱਕ ਪੰਦਰਵਾੜਾ ਸੰਯੁਕਤ ਕਲੀਨਿਕ ਚਲਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਰਾਇਲ ਲੰਡਨ ਹਸਪਤਾਲ ਦੀ ਬਹੁ-ਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀ ਟੀਮ ਉੱਤਰ ਪੂਰਬੀ ਲੰਡਨ ਨੈੱਟਵਰਕ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਅਸਤ ਤੀਜੇ ਦਰਜੇ ਦਾ ਰੈਫਰਲ ਸੈਂਟਰ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਉੱਚ ਜੋਖਮ ਵਾਲੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕੇਟ ਮਾਂ ਦੇ ਕਾਰਡੀਓਲੋਜੀ ਸਿਖਲਾਈ ਲਈ ਰਾਇਲ ਸੋਸਾਇਟੀ ਆਫ ਮੈਡੀਸਨ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਹੈ ਅਤੇ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਜਾਣੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਜਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਭਾਵੁਕ ਹੈ।


ਸੁਤੰਤਰ ਸਮੀਖਿਆ ਟੀਮ ਦੇਖੋ