ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸਹਾਇਤਾ

ਸੁਨੀਤਾ ਸੀਲ

ਸੁਨੀਤਾ ਸੀਲ ਇੱਕ ਸਲਾਹਕਾਰ ਨਿਓਨੇਟੋਲੋਜਿਸਟ ਹੈ ਜੋ ਇਸ ਸਮੇਂ ਬ੍ਰੈਡਫੋਰਡ ਟੀਚਿੰਗ ਹਸਪਤਾਲ ਐਨਐਚਐਸ ਟਰੱਸਟ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ੨੦੦੧ ਤੋਂ ਸਲਾਹਕਾਰ ਹੈ। ਉਹ 2004 ਤੋਂ ਬ੍ਰੈਡਫੋਰਡ ਨਿਓਨੇਟਲ ਸੇਵਾ ਲਈ ਮੌਤ ਦਰ ਲੀਡ ਅਤੇ ਜੋਖਮ ਲੀਡ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਯੌਰਕਸ਼ਾਇਰ ਮੌਤ ਦਰ ਸਮੀਖਿਆ ਪੈਨਲ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰੈਡਫੋਰਡ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਯੌਰਕਸ਼ਾਇਰ ਅਤੇ ਹੰਬਰ ਨਿਓਨੇਟਲ ਨੈੱਟਵਰਕ ਮੌਤ ਦਰ ਸਮੀਖਿਆ ਸਮੂਹ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਨਵਜੰਮੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦਰ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਥੀਮੈਟਿਕ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਮੌਤ ਦਰ ਅਤੇ ਗੰਭੀਰ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣੂ ਹੈ।

ਉਹ 2009 ਤੋਂ 2020 ਤੱਕ ਬ੍ਰੈਡਫੋਰਡ ਨਿਓਨੇਟਲ ਸੇਵਾ ਲਈ ਕਲੀਨਿਕਲ ਲੀਡ ਸੀ। ਉਹ 2015 ਅਤੇ 2018 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਯਾਰਕਸ਼ਾਇਰ ਨਿਓਨੇਟਲ ਫੋਰਮ ਦੀ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਸੀ।

ਉਹ ਅਧਿਆਪਨ ਵਿੱਚ ਡੂੰਘੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬ੍ਰੈਡਫੋਰਡ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਮਿਡਵਾਈਫਾਂ ਲਈ ਨਵਜੰਮੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਮਾਡਿਊਲ ਲਈ ਕੋਰਸ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਅਤੇ ਯੌਰਕਸ਼ਾਇਰ ਅਤੇ ਹੰਬਰ ਡੀਨਰੀ ਦੀ ਨਿਓਨੇਟਲ ਗਰਿੱਡ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਹੈ। ਉਸ ਦੀ ਖੋਜ ਵਿੱਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਕਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਲਟੀਸੈਂਟਰ ਪਰਖਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਜਾਂਚਕਰਤਾ ਰਹੀ ਹੈ।


ਸੁਤੰਤਰ ਸਮੀਖਿਆ ਟੀਮ ਦੇਖੋ