Dr Sunita Seal

Dr Sunita Seal jest konsultantem neonatologiem, obecnie pracującym w Bradford Teaching Hospitals NHS Trust. Konsultantem jest od 2001 roku. Od 2004 roku jest kierownikiem ds. śmiertelności i ryzykiem w Bradford Neonatal Service i reprezentuje Bradford w panelu Yorkshire Mortality Review. Kieruje grupą Yorkshire & Humber Neonatal Network Mortality Review, analizującą analizę tematyczną w ramach dążenia do zmniejszenia śmiertelności noworodków. Jest dobrze zorientowana w ocenie śmiertelności i poważnych incydentów.

W latach 2009-2020 była kierownikiem klinicznym w Bradford Neonatal Service. W latach 2015-2018 była przewodniczącą Yorkshire Neonatal Forum.

Interesuje się nauczaniem i jest dyrektorem kursu modułu egzaminacyjnego dla noworodków dla położnych na Uniwersytecie Bradford oraz koordynatorem szkolenia Neonatal Grid, Yorkshire & Humber Deanery. Interesuje się badaniami i była głównym badaczem w wielu krajowych badaniach wieloośrodkowych.


Zobacz niezależny zespół recenzentów