Legalny

Prawne

Witamy na stronie internetowej poświęconej niezależnym przeglądom usług położniczych zarówno w Nottingham University Hospitals, jak i Shrewsbury and Telford Hospital NHS Trust. Niniejsza strona internetowa jest własnością i jest zarządzana przez Donna Ockenden Limited („DOL”), adres siedziby: 3 Lion Street, Chichester, West Sussex, Wielka Brytania, PO19 1LW.

Korzystając z tej witryny, użytkownik potwierdza, że akceptuje i zgadza się przestrzegać następujących warunków użytkowania („Warunki„):

Korzystanie z tej strony internetowej

 • Korzystanie z tej strony internetowej odbywa się na własne ryzyko;
 • Korzystanie z tej strony internetowej jest dozwolone wyłącznie do celów osobistych – żadne komercyjne wykorzystanie tej strony internetowej nie jest dozwolone bez wyraźnej, pisemnej zgody DOL;
 • Zawartość tej strony internetowej nie może być kopiowana ani powielana w żaden sposób bez uprzedniej pisemnej zgody DOL;
 • Zawartość tej strony internetowej może zostać zmieniona bez powiadomienia;
 • Ta strona internetowa może być wykorzystywana wyłącznie do celów zgodnych z prawem – nie wolno zakłócać, modyfikować ani ingerować w cokolwiek na tej stronie;

Odpowiedzialność DOL

 • DOL wyraźnie zrzeka się wszelkiej odpowiedzialności za:
 • wszelkie bezpośrednie, pośrednie lub wynikowe straty lub szkody poniesione przez dowolnego użytkownika tej witryny wynikające z polegania na materiałach zamieszczonych w witrynie, w tym przez:
 • każdy, kto może zostać poinformowany o ich treści; lub
 • z korzystania lub niemożności korzystania ze strony internetowej, bezpośrednio lub pośrednio, wynikających z nieścisłości, wad, błędów, zarówno typograficznych, jak i innych, pominięć, nieaktualnych informacji lub w inny sposób, nawet jeśli taka strata była racjonalnie przewidywalna.

Bezpośrednie, pośrednie lub wtórne straty i szkody obejmują między innymi utratę zysków lub umów, utratę dochodów lub przychodów, utratę działalności, utratę wartości firmy, utratę reputacji oraz zmarnowane wydatki lub czas zarządzania.

 • Żadne z postanowień niniejszych Warunków nie wyłącza odpowiedzialności DOL za śmierć lub obrażenia ciała wynikające z zaniedbania, ani odpowiedzialności za świadome wprowadzenie w błąd, ani żadnej innej odpowiedzialności, której nie można wykluczyć lub ograniczyć zgodnie z obowiązującym prawem;

Linki do tej strony internetowej

 • Możesz linkować do tej witryny. Jest to jednak pod warunkiem, że robisz to tylko w sposób, który jest zarówno uczciwy, jak i zgodny z prawem – oraz w sposób, który nie szkodzi ani nie wykorzystuje reputacji DOL;
 • Nie wolno tworzyć linków w taki sposób, aby sugerować jakąkolwiek formę stowarzyszenia, zatwierdzenia lub poparcia ze strony DOL, jeśli takie stowarzyszenie, zatwierdzenie lub poparcie nie istnieje;
 • Nie wolno tworzyć linków z żadnej strony internetowej, która nie jest Twoją własnością;
 • Strona internetowa DOL nie może być umieszczana w ramkach na żadnej innej stronie internetowej. DOL zastrzega sobie prawo do wycofania zgody na łączenie bez uprzedzenia;
 • Jeśli chcesz skorzystać z materiałów na tej stronie internetowej, innych niż określone w powyższych punktach, prosimy o przesłanie prośby do: [email protected]

Strony internetowe osób trzecich

 • DOL nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek strony internetowe osób trzecich, do których można uzyskać dostęp za pośrednictwem tej strony internetowej (w tym między innymi linki do NHS Improvement / England i Shrewsbury i Telford NHS Trust);
 • Spółka DOL nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody, które mogą wyniknąć z korzystania z innej takiej strony internetowej;
 • DOL nie popiera ani nie zatwierdza zawartości takiej strony internetowej, a wszelkie linki do stron internetowych osób trzecich mają charakter wyłącznie informacyjny;

Prawa własności intelektualnej

 • Wszelkie treści, niezależnie od tego, czy są reprezentowane w formie tekstowej lub graficznej, które użytkownik kopiuje, drukuje lub pobiera, są dostarczane przez spółkę DOL wyłącznie do użytku osobistego;
 • „Donna Ockenden” i logo DOL są znakami towarowymi DOL; i
 • Wszystkie znaki towarowe używane lub przywoływane na tej stronie są własnością ich właścicieli.