Pierwszy raport z niezależnego przeglądu usług położniczych w Shrewsbury and Telford Hospital NHS Trust

W czwartek 10 grudnia 2020 r. opublikowaliśmy pierwszy raport z niezależnego przeglądu usług położniczych w Shrewsbury and Telford Hospital NHS Trust. Raport przedstawia lokalne działania na rzecz uczenia się dla Trustu oraz natychmiastowe i niezbędne działania dla Trustu i szerszego systemu, które należy wdrożyć teraz w celu poprawy bezpieczeństwa w usługach położniczych dla Trustu i całej Anglii.

Po rozpoczęciu przeglądu w 2017 r. liczba spraw rodzinnych do rozpatrzenia wzrosła z pierwotnych 23 do 1 862, przy czym większość incydentów miała miejsce w latach 2000–2019.

Ze względu na wzrost liczby spraw rodzinnych do przeglądu, zespół zgodził się opublikować ten pierwszy raport, który zawiera jasne zalecenia w postaci lokalnych działań na rzecz uczenia się oraz natychmiastowych i niezbędnych działań na rzecz usług zaufania i macierzyństwa w całej Anglii w celu poprawy bezpieczeństwa macierzyństwa.

Raport ten został opublikowany po przeglądach klinicznych 250 przypadków rodzinnych w latach 2000-2018, w tym 23 rodzin, które zainicjowały ten niezależny przegląd oraz rozmowę i komunikację z dodatkowymi 800 rodzinami. 27 lokalnych działań na rzecz uczenia się podzielono na cztery kategorie: ogólna opieka położnicza, zgony matek, znieczulenie położnicze i opieka neonatologiczna.

Przeczytaj raport tutaj