Niezależny zespół recenzentów

Do tej recenzji dołączą kolejni członkowie zespołu, a w odpowiednim czasie zaktualizujemy poniższych członków naszego zespołu.

Przewodniczący Przeglądu

Donna Ockenden

Review Secretary

Senior Policy Advisor

Obstetricians

Midwives

Senior Neonatal Nurses

Perinatal Pathologist

Neonatologists

Paediatrician

Obstetric Physician

Obstetric Anaesthetists

Neurologist

Neuro-Radiologist

Sonographer

Cardiologist

Clinical Geneticist

Obstetric Haematologist

Intensivist

Powołanie do potwierdzenia

Interpreter

Family & Community Voices

Administrator

Communications and Engagement