Niezależny zespół recenzencki

Kolejni członkowie zespołu dołączą do tego przeglądu, a my będziemy aktualizować członków naszego zespołu poniżej w odpowiednim czasie.

Przewodniczący przeglądu

Donna Ockenden

Obstetricians

Midwives

Senior Neonatal Nurses

Perinatal Pathologist

Neonatologists

Paediatrician

Obstetric Physician

Obstetric Anaesthetists

Neurologist

Neuro-Radiologist

Sonographer

Cardiologist

Clinical Geneticist

Obstetric Haematologist

Intensivist

Powołanie do potwierdzenia

Clinical Reviewer

Interpreter

Family & Community Voices

Administrator

Communications and Engagement