Eleonora Palena

Eleonora jest położną od 8 lat i ma doświadczenie w pracy w różnych ustawieniach. Obecnie jest koordynatorem porodu na oddziale położniczym, który obejmuje duży obszar geograficzny, opiekując się około 4000 kobiet i rodzących rocznie osób. W ramach tej roli Eleonora jest odpowiedzialna za wspieranie i kierowanie multidyscyplinarnym zespołem, aby zapewnić bezpieczną opiekę na oddziale położniczym. Wcześniej pracowała w dużej jednostce referencyjnej trzeciego stopnia, opiekując się kobietami i rodzącymi osobami doświadczającymi złożonych ciąż.

Eleonora prowadziła przeglądy poważnych incydentów i regularnie uczestniczy w inicjatywach na rzecz bezpieczeństwa pacjentów. Prowadziła wiele projektów poprawy jakości, aby poprawić doświadczenie i wyniki osób pod naszą opieką. Szczególnie interesuje się monitorowaniem płodu.


Zobacz niezależny zespół recenzentów