To jest oficjalna strona internetowa niezależnego przeglądu usług położniczych w Nottingham University Hospitals NHS Trust

Przegląd ten został ustanowiony przez NHS England w maju 2022 r., W związku z poważnymi obawami dotyczącymi jakości i bezpieczeństwa usług położniczych w Nottingham University Hospitals NHS Trust (NUH) oraz obawami lokalnych rodzin. Przegląd ten zastępuje poprzedni przegląd regionalny po tym, jak niektóre rodziny wyraziły zaniepokojenie i przedstawiły SoS w DHSC.

Donna Ockenden kieruje zespołem doświadczonych lekarzy i położnych pracujących w usługach położniczych w całej Anglii, od Newcastle po Kornwalię, aby przeglądać przypadki poważnych i potencjalnie poważnych obaw w usługach położniczych w Nottingham University Hospitals NHS Trust. Żaden z nich nie będzie miał żadnego związku z Nottingham University Hospitals NHS Trust.

Wsparcie dla rodzin

The Shrewsbury and Telford Hospital NHS Trust

W czwartek 10 grudnia 2020 r. opublikowaliśmy pierwszy raport z niezależnego przeglądu usług położniczych w Shrewsbury and Telford Hospital NHS Trust. Raport przedstawia lokalne działania na rzecz uczenia się dla Trustu oraz natychmiastowe i niezbędne działania dla Trustu i szerszego systemu, które należy wdrożyć teraz w celu poprawy bezpieczeństwa w usługach położniczych dla Trustu i całej Anglii.

Przeczytaj raport