Dla ojców

Po śmierci dziecka większość wsparcia może koncentrować się na matce lub rodzicu biologicznym, ale oczywiście ojcowie i partnerzy mają również ważną relację z dzieckiem lub małym dzieckiem, które zmarło, więc również będzie w żałobie. Informacje i wsparcie są dostępne na wiele różnych sposobów, z których niektóre są wymienione poniżej.