Maureen Hayton

Maureen jest zaawansowaną pielęgniarką noworodkową (ANNP). Z siedzibą w szpitalu St Mary’s w Manchesterze od 5 lat, który jest oddziałem z 69 łóżkami. Jest na rotacji medycznej, w złożonym dużym zespole, obejmującym 3 obszary: OIOM, HDU, oddział porodowy oraz oddziały poporodowe. Maureen uzyskała kwalifikacje pielęgniarki 32 lata temu i ma 21-letnie doświadczenie w opiece neonatologicznej pracując na różnych oddziałach, również w Yorkshire.

Maureen ukończyła rozszerzone szkolenie w zakresie zaawansowanych umiejętności na poziomie magisterskim, 4 lata temu. Wykazuje autonomię, ale zapewnia bezpieczne i skuteczne świadczenie wysokiej jakości opieki. Umiejętności komunikacyjne i silne przywództwo są niezbędne. Chętnie wspiera młodszy personel i jest zaangażowana w nauczanie w jednostce i poprawia opiekę, wspierając audyty i badania.

Pasjonuje się noworodkami i ich rodzinami, a także angażuje się w Family Integrated Care (lub FICare), która promuje kulturę partnerstwa między rodzinami i personelem, umożliwiając i wzmacniając rodziców, aby stali się pewnymi siebie, kompetentnymi i niezależnymi opiekunami podstawowymi.


Zobacz niezależny zespół recenzentów