Kirsty Barclay

Jako położna Kirsty rozwinęła silne, skuteczne umiejętności komunikacyjne i rozwiązywania problemów, aby zaspokoić potrzeby kobiet i rodzin, którymi się opiekowała, w różnych warunkach. W miarę rozwoju kariery odkryła pasję do wspierania i nauczania studentów, co doprowadziło ją do przyjęcia roli położnej klinicznej dla uniwersytetów i Trustu, w którym pracowała. Poprawiło to zrozumienie przez Kirsty szerszego kontekstu edukacji położnych, rozwijając jej zainteresowania, kiedy rozpoczęła studia magisterskie w zakresie zaawansowanej praktyki, które poszerzyły jej wiedzę przywódczą i umiejętności badawcze.

Podczas studiów magisterskich Kirsty przeszła do nauczania w szkolnictwie wyższym jako wykładowca, co pozwoliło jej nadal rozwijać swoje umiejętności i wiedzę w szkolnictwie wyższym. Po ukończeniu drugiego roku studiów magisterskich została stypendystką HEA, co poszerzyło jej umiejętności i wiedzę pedagogiczną.


Zobacz niezależny zespół recenzentów