Emma Burdon

Emma pracuje w NHS od ponad 25 lat, rozpoczynając karierę pielęgniarską jako zarejestrowana pielęgniarka wspierająca osoby z trudnościami w uczeniu się. W 2005 roku uzyskała kwalifikacje położnej i spędziła ostatnie 18 lat pracując głównie w środowisku oddziału porodowego, a także pracując na stanowiskach związanych zarówno z zarządzaniem ryzykiem, jak i rozwojem praktyki.

Emma ma pasję do poprawy jakości i była zaangażowana w kilka inicjatyw poprawy jakości, w tym program PreCept, koncentrujący się na zmniejszeniu częstości występowania uszkodzeń mózgu u wcześniaków.

Obecna rola Emmy jako kierownika ds. standardów jakości klinicznej i pielęgniarstwa dała jej bogate doświadczenie w prowadzeniu dochodzeń w przypadku poważnych incydentów i zdaje sobie sprawę z tego, jak ważne jest uczenie się na incydentach i jak możemy skutecznie kaskadować tę wiedzę do szerszych zespołów. Emma wierzy w znaczenie promowania bezpieczniejszej kultury, która słucha doświadczeń użytkowników usług, aby zapewnić, że zapewniana przez nas opieka jest bezpieczna i responsywna.


Zobacz niezależny zespół recenzentów