یارمەتی بۆ خێزانەکان

تیمی پێداچوونەوەی سەربەخۆ

ئەندامانی دیکەی تیمەکە بەشداری ئەم پێداچوونەوەیە دەکەن و ئێمە لە کاتی خۆیدا ئەندامانی تیمەکەمان نوێ دەکەینەوە.

کورسی پێداچوونەوە

دۆنا ئۆکیندن

Review Secretary

Senior Policy Advisor

Obstetricians

Midwives

Senior Neonatal Nurses

Perinatal Pathologist

Neonatologists

Paediatrician

Obstetric Physician

Obstetric Anaesthetists

Neurologist

Neuro-Radiologist

Sonographer

Cardiologist

Clinical Geneticist

Obstetric Haematologist

Intensivist

مەوعیدەکە بۆ ئەوەی پشتڕاست بکرێتەوە

Interpreter

Family & Community Voices

Administrator

Communications and Engagement