Dr Eilean Crosbie

Eilean Crosbie jest konsultantem pediatrą w West Yorkshire od prawie 20 lat pracując w District General Hospital. Głównym obszarem zainteresowań Eleane jest neonatologia i była współprowadzącą serwis do 2018 roku. Ich jednostka zapewnia opiekę neonatologiczną na poziomie 2, opiekując się dziećmi od 27 tygodnia ciąży, chociaż przed 2014 r. opiekowali się dziećmi od 23 do 24 tygodni. Ściśle współpracują z innymi jednostkami w sieci.

Oprócz roli noworodka przez 10 lat była pediatrą SUDIC (nagła nieoczekiwana śmierć w dzieciństwie), w 2 obszarach władz lokalnych i była przedstawicielem medycznym w panelu przeglądowym ds. Śmierci dziecka. W związku z tym od wielu lat zajmuje się różnymi aspektami przeglądu zgonów dzieci, w tym zgonami noworodków. W tej roli musiała ściśle współpracować z pogrążonymi w żałobie rodzinami, policją, Dziecięcą Opieką Społeczną i Biurem Koronera. Przeszła szkolenie w zakresie dochodzeń w sprawie poważnych incydentów i analizy przyczyn źródłowych oraz brała udział w wielu dochodzeniach w ramach Trustu. Eilean jest dyrektorem klinicznym ds. Usług dla dzieci od prawie 6 lat i nadzoruje wszystkie poważne incydenty z udziałem niemowląt i dzieci.


Zobacz niezależny zespół recenzentów