Dr Michael Magro

Michael jest obecnie konsultantem położnikiem i ginekologiem oraz kierownikiem oddziału porodowego w Barking, Havering i Redbridge University Hospitals NHS Trust. Był jednym z recenzentów klinicznych i współkierownikiem zespołu w rozdziale zarządzania Ockenden Review w opiece w Shrewsbury i Telford NHS Trust. Interesuje się bezpieczeństwem pacjentów, uczeniem się na krzywdzie i przywództwem klinicznym.

Michael podjął stypendium Darzi w przywództwie klinicznym, uzyskując PGCert (Darzi) z wyróżnieniem w latach 2016-17. W tym roku Michael pracował w NHS Resolution i skupił się na bezpieczeństwie macierzyństwa, w szczególności pomagając w stworzeniu programu wczesnego powiadamiania dzieci z uszkodzeniem mózgu i jest autorem raportu, opublikowanego we wrześniu 2017 r.; Pięć lat roszczeń z tytułu porażenia mózgowego


Zobacz niezależny zespół recenzentów