Dr Bethan Myers

Bethan jest konsultantem hematologii w Szpitalu Uniwersyteckim w Leicester. Szkoliła się na Uniwersytecie Cambridge i w Welsh National School of Medicine, uzyskując kwalifikacje w 1982 roku, więc ma 40 lat doświadczenia zawodowego w NHS! Po objęciu stanowiska młodszego lekarza od 2004 roku pracowała jako konsultant w dziedzinie hemostazy, zakrzepicy i hematologii położniczej, a na przestrzeni lat opublikowała wiele artykułów i była regularnym prelegentem na wydarzeniach krajowych. Przyczyniła się do opracowania kilku krajowych wytycznych hematologicznych dotyczących położnictwa, opublikowanych przez RCOG i UKHCDO (Towarzystwo Hemofilii). Jest członkiem krajowej grupy specjalnego zainteresowania położnictwa w dziedzinie hematologii, która jest częścią British Society of Hematology.


Zobacz niezależny zespół recenzentów