Angela Frankland

Angela dołączyła do wydziału położnictwa na Uniwersytecie Kingston & St George’s jako starszy wykładowca położnictwa w maju 2018 r. Początkowo kształciła się jako pielęgniarka w 1985 roku. Po uzyskaniu kwalifikacji w 1988 r. pracowała jako pielęgniarka w pediatrii i na oddziale neonatologicznym, a następnie kształciła się jako położna, uzyskując kwalifikacje w 1990 r. Od czasu zakwalifikowania Angela pełniła różne role położnicze w NHS, a także pracowała jako doradca pielęgniarski w prywatnej firmie medycznej. Jej role w NHS obejmowały rotacyjne stanowiska kliniczne, salę porodową, koordynatora oddziału przedporodowego i poporodowego, a także pracę w zespole położnych wysokiego ryzyka. Następnie pracowała jako położna ds. rozwoju praktyki, odpowiadając za ciągłe obowiązkowe szkolenie wykwalifikowanego personelu i asystentów opieki zdrowotnej, rekrutację położnych i wsparcie dla nowo wykwalifikowanego personelu. Nowsze kwalifikacje obejmują tytuł magistra edukacji zdrowotnej i przywództwa klinicznego oraz stypendium HEA (FHEA).


Zobacz niezależny zespół recenzentów