Dr Sarah Davidson

Sarah pracuje obecnie jako konsultant neonatologiczny na oddziale intensywnej terapii noworodków w Southampton (NICU). Wcześniej ukończyła szkolenie w Londynie, pracując na wielu oddziałach intensywnej terapii i w London Neonatal Transport Service. Zdobyła szerokie doświadczenie w zapewnianiu wysokiej jakości holistycznej opieki noworodkom z problemami medycznymi, chirurgicznymi, kardiologicznymi i innymi subspecjalistycznymi od przeniesienia do wypisu. Jest kierownikiem klinicznym Wessex w SONET (Southampton and Oxford Neonatal Emergency Transport). Jest także opiekunem RCPCH College i pełni rolę w multidyscyplinarnym zespole edukacyjnym.

Sarah jest zapalonym neonatologiem, który rozwija się dzięki emocjonalnym i etycznym wyzwaniom związanym z zapewnieniem opieki neonatologicznej. Jest zaangażowana w zapewnianie doskonałej opieki klinicznej i chętnie przegląda poprzednie wydarzenia, aby zapewnić naukę. Jej doświadczenie nauczyło ją, jak ważna jest dbałość o szczegóły, rozpoznawanie swoich ograniczeń i słuchanie wszystkich członków zespołu, zwłaszcza rodziców. Wierzy, że zapewniając najlepszy możliwy start możemy mieć znaczący wpływ na życie dzieci i ich rodzin.

Z niecierpliwością oczekuje na udział w niezależnym zespole oceniającym i szuka sposobów na poprawę przyszłej opieki medycznej.


Zobacz niezależny zespół recenzentów