Lorraine Thompson

Lorriane pracuje dla NHS od piętnastu lat; Jest podwójnie przeszkolona jako pielęgniarka dla dorosłych i położna. Odbyła szkolenie pielęgniarskie i położnicze w Londynie i pracowała tam przez pięć lat, a następnie przeniosła się do południowo-zachodniej Anglii, gdzie pracowała przez ostatnie dziesięć lat.

Obecnie pracuje jako koordynator zestawu porodowego, gdzie jest odpowiedzialna za prowadzenie i wspieranie multidyscyplinarnego zespołu w całym pakiecie porodowym, zapewniając bezpieczną opiekę wszystkim kobietom, jednocześnie tworząc wspierające i pozytywne środowisko pracy. Posiada szeroką wiedzę i umiejętności w zakresie kontinuum położnictwa.

Lorraine niedawno ukończyła kurs Mary Seacole Leadership będący częścią akademii przywództwa NHS.


Zobacz niezależny zespół recenzentów