Dr Seán J Slaght

Seán Slaght jest konsultantem neurologiem w Wessex Neurological Centre, University Hospital Southampton i Queen Alexandra Hospital w Portsmouth od 2014 roku. Interesuje się wszystkimi dziedzinami neurologii, a szczególnie padaczką.

Poszedł do szkoły medycznej w Cardiff, z czasem na doktorat badawczy nad komórkowym mechanizmem padaczki nieobecności. Kolejne szkolenie kliniczne odbyło się w Cardiff, Londynie i Southampton. Przed objęciem stanowiska konsultanta podjął staż poszkoleniowy w zakresie złożonej padaczki w King’s College Hospital.

Jest kierownikiem ds. zarządzania neuronaukami w Szpitalu Uniwersyteckim w Southampton. Jest aktywny w badaniach, rekrutuje do wielu badań i jest doradcą medycznym kwartalnika edukacyjnego Epilepsy Professionals.


Zobacz niezależny zespół recenzentów