Dr Andrew Combeer

Andrew Combeer ukończył St George’s Hospital Medical School w Londynie w 1995 roku. Szkolił się jako anestezjolog w południowo-zachodnim Londynie i rozpoczął pracę jako konsultant anestezjolog w 2009 roku, początkowo jako konsultant locum w St George’s, zanim objął merytoryczne stanowisko w Epsom & St Helier University Hospital NHS Trust w sierpniu 2009 roku.

Obecnie jest kierownikiem anestezjologii położniczej w St Helier Hospital, a także interesuje się anestezjologią nerek i nagłych wypadków oraz edukacją medyczną. Jest również kierownikiem realizacji programu anestezjologii licencjackiej dla studentów rotujących z St George’s, University of London. Jest Strażnikiem Bezpiecznej Pracy dla młodszych lekarzy w trakcie szkolenia w ramach Trustu.

Jako kierownik ds. anestezjologii położniczej przewodniczył i uczestniczył w panelach dochodzeniowych ds. poważnych incydentów.


Zobacz niezależny zespół recenzentów