Dr Bode Williams

Bode jest konsultantem położnikiem w Liverpool Women’s NHS Foundation Trust od 2009 roku. Był konsultantem w dziedzinie położnictwa i ginekologii oraz wykładowcą licencjackim w Frimley Park NHS Foundation Trust (2005-2009) oraz honorowym konsultantem w dziedzinie medycyny płodowej w St Georges’s Hospital NHS Trust w Londynie (2005-2007).

Specjalizuje się w ultrasonografii położniczej, diagnostyce prenatalnej, położnictwie wysokiego ryzyka, opiece śródporodowej i edukacji medycznej.

Jest kierownikiem audytu i wytycznych z dużym doświadczeniem w wewnętrznym i zewnętrznym przeglądzie niekorzystnych wyników okołoporodowych.

Jest recenzentem i recenzentem czasopism naukowych.

Zasiadał w radzie redakcyjnej projektu e-FM e-FM (2016-2020) w ramach projektu RCOG/RCM electronic fetal monitoring e-FM.

Jest czystym położnikiem i zaangażowany w zapewnienie skutecznej opieki klinicznej i poprawy bezpieczeństwa pacjentów poprzez stosowanie regularnych szkoleń, nadzoru, wytycznych i audytu.


Zobacz niezależny zespół recenzentów