Dr Elizabeth Combeer

Liz jest konsultantem anestezjologiem w Frimley Park Hospital od 2010 roku, po szkoleniu w St George’s School of Anaesthesia. Jej zainteresowania kliniczne dotyczą położnictwa, znieczulenia naczyniowego oraz przedoperacyjnej oceny i optymalizacji pacjentów o podwyższonym ryzyku powikłań okołooperacyjnych. Jest liderem nauczania podyplomowego w swoim dziale i wspiera młodszych kolegów w przygotowaniu do egzaminów podyplomowych. Jest autorką podręcznika medycznego (wydanego w 2018 r.) dla kandydatów do finału FRCA. Liz jest współdyrektorem dwóch krajowych kursów doskonalenia zawodowego dla anestezjologów, z których jeden stanowi ogólną aktualizację w wielu obszarach praktyki, a drugi koncentruje się na etyce i prawie związanym z praktyką anestezjologiczną. Uzyskała tytuł magistra etyki i prawa w zakresie opieki zdrowotnej na Uniwersytecie w Manchesterze (2010).


Zobacz niezależny zespół recenzentów