Dr Joseph Clarke

Joseph jest stażystą w dziedzinie położnictwa i ginekologii, podejmującym zaawansowane szkolenie w zakresie opieki śródporodowej i nowotworów ginekologicznych. Interesuje się również psychologicznymi skutkami porodu, a także edukacją kliniczną i kulturą zespołu. W opiece położniczej istnieje wiele czynników, które wpływają na wyniki i doświadczenia pacjentów, rodzin i osób, które się nimi opiekują. Joseph jest zaangażowany we współpracę ze wszystkimi zaangażowanymi, aby dzielić się wiedzą w naszych społecznościach i organizacjach opieki zdrowotnej, abyśmy mogli wspólnie stale ulepszać opiekę położniczą.


Zobacz niezależny zespół recenzentów