Natalie Adams

Natalie jest koordynatorem oddziału porodowego z 11-letnim doświadczeniem w NHS, obecnie pracującym w jednostce trzeciego poziomu w południowo-zachodniej Anglii. Opiekowała się kobietami i ich rodzinami we wszystkich dziedzinach położnictwa, przez cały okres ciąży. Ponadto wspiera lokalny Instytut Szkolnictwa Wyższego poprzez szkolenia i nauczanie studentów przedrejestracyjnych.

Obecna rola Natalie obejmuje nadzór i zarządzanie ruchliwym oddziałem położniczym w celu utrzymania bezpieczeństwa pacjentów i zapewnienia najwyższych standardów opieki. Obejmuje to regularne przeglądy ryzyka, incydentów i przykładowej opieki, w tym refleksje porodowe i rozwiązywanie skarg. Stale wspiera rozwój i doskonalenie usług poprzez udział w grupach roboczych projektu, audycie i badaniach.

Natalie działa jako profesjonalny adwokat położnictwa w ramach trustu, a ostatnio uzyskała tytuł magistra w zaawansowanej praktyce klinicznej, konsolidując kompetencje w zakresie zdrowia i dobrego samopoczucia matki i noworodka.


Zobacz niezależny zespół recenzentów