ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸਹਾਇਤਾ
ਸਹਾਇਤਾ ਸਾਰੇ ਜਣੇਪਾ ਸਮੀਖਿਆ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਹੈ

ਡਾ ਏਲੀਅਨ ਕ੍ਰੋਸਬੀ

ਏਲੀਅਨ ਕ੍ਰੋਸਬੀ ਵੈਸਟ ਯਾਰਕਸ਼ਾਇਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਲਾਹਕਾਰ ਬਾਲ ਰੋਗ ਮਾਹਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜਨਰਲ ਹਸਪਤਾਲ ਦੀ ਸੈਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਏਲੀਨ ਦੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਖੇਤਰ ਨਿਓਨੇਟੋਲੋਜੀ ਵਿੱਚ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ੨੦੧੮ ਤੱਕ ਸੇਵਾ ਲਈ ਸੰਯੁਕਤ ਅਗਵਾਈ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਯੂਨਿਟ ਪੱਧਰ 2 ਨਵਜੰਮੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜੋ 27 ਹਫਤਿਆਂ ਦੇ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਤੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ 2014 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ 23-24 ਹਫਤਿਆਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਉਹ ਨੈੱਟਵਰਕ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਇਕਾਈਆਂ ਨਾਲ ਨੇੜਿਓਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਆਪਣੀ ਨਵਜੰਮੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਹ 2 ਸਥਾਨਕ ਅਥਾਰਟੀ ਖੇਤਰਾਂ ਲਈ 10 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਐਸਯੂਡੀਆਈਸੀ (ਬਚਪਨ ਵਿੱਚ ਅਚਾਨਕ ਅਚਾਨਕ ਮੌਤ) ਬਾਲ ਰੋਗ ਮਾਹਰ ਸੀ ਅਤੇ ਬਾਲ ਮੌਤ ਸੰਖੇਪ ਪੈਨਲ ‘ਤੇ ਡਾਕਟਰੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬਾਲ ਮੌਤ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਹਿਲੂਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਨਵਜੰਮੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਸ ਭੂਮਿਕਾ ਵਿੱਚ ਉਸਨੂੰ ਦੁਖੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ, ਪੁਲਿਸ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਕੋਰੋਨਰ ਦੇ ਦਫਤਰ ਨਾਲ ਨੇੜਿਓਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਗੰਭੀਰ ਘਟਨਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਰੂਟ ਕਾਰਨ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਟਰੱਸਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਈ ਜਾਂਚਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਈਲੀਅਨ ਲਗਭਗ 6 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਚਿਲਡਰਨਜ਼ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਲਈ ਕਲੀਨਿਕਲ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੰਭੀਰ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਦਾ ਹੈ।


ਸੁਤੰਤਰ ਸਮੀਖਿਆ ਟੀਮ ਦੇਖੋ