ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸਹਾਇਤਾ
ਸਹਾਇਤਾ ਸਾਰੇ ਜਣੇਪਾ ਸਮੀਖਿਆ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਹੈ

ਮਾਈਕਲ ਮੈਗਰੋ

ਮਾਈਕਲ ਇਸ ਸਮੇਂ ਐਨਐਚਐਸ ਟਰੱਸਟ ਦੇ ਬਾਰਕਿੰਗ, ਹੈਵਰਿੰਗ ਅਤੇ ਰੈਡਬ੍ਰਿਜ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਲਾਹਕਾਰ ਪ੍ਰਸੂਤੀ ਅਤੇ ਗਾਇਨੀਕੋਲੋਜਿਸਟ ਅਤੇ ਲੇਬਰ ਵਾਰਡ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਸ਼ਰੂਸਬਰੀ ਅਤੇ ਟੇਲਫੋਰਡ ਐਨਐਚਐਸ ਟਰੱਸਟ ਵਿਖੇ ਦੇਖਭਾਲ ਵਿੱਚ ਓਕੇਂਡੇਨ ਸਮੀਖਿਆ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਅਧਿਆਇ ਲਈ ਕਲੀਨਿਕਲ ਸਮੀਖਿਆਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸਹਿ-ਟੀਮ ਨੇਤਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸੀ। ਉਸ ਨੂੰ ਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਨੁਕਸਾਨ ਤੋਂ ਸਿੱਖਣ ਅਤੇ ਕਲੀਨਿਕਲ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਵਿੱਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਹੈ.

ਮਾਈਕਲ ਨੇ ਕਲੀਨਿਕਲ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਵਿੱਚ ਦਰਜ਼ੀ ਫੈਲੋਸ਼ਿਪ ਲਈ, 2016-17 ਵਿੱਚ ਡਿਸਟੀਕਸ਼ਨ ਨਾਲ ਪੀਜੀਵਰਕ (ਦਰਜ਼ੀ) ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਮਾਈਕਲ ਨੇ ਐਨਐਚਐਸ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਵਿਖੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਜਣੇਪਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ‘ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦ੍ਰਤ ਕੀਤਾ, ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਜ਼ਖਮੀ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਅਰਲੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਸਤੰਬਰ 2017 ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਰਿਪੋਰਟ ਲਿਖੀ; ਸੈਰੀਬ੍ਰਲ ਪਾਲਸੀ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੇ ਪੰਜ ਸਾਲ


ਸੁਤੰਤਰ ਸਮੀਖਿਆ ਟੀਮ ਦੇਖੋ