Dr Alison Mężczyzna

Dr Alison Male jest konsultantem w dziedzinie genetyki klinicznej w North East Thames Regional Genetics Service z siedzibą w Great Ormond Street Hospital. Obecnie jest głównym klinicystą zajmującym się genetyką okołoporodową i przyczynia się do usługi egzomu płodu.

Alison podjęła podstawowe szkolenie medyczne w pediatrii, a następnie przeszkoliła się w zakresie genetyki klinicznej w Guy’s Hospital w Londynie. W 2004 roku została powołana na obecne stanowisko konsultanta.

W 2015 roku Alison przewodniczyła krajowej grupie roboczej zajmującej się zgłaszaniem wariantów zidentyfikowanych za pomocą mikromacierzy do testowania chromosomów płodu.

Alison pracuje również jako specjalistyczny doradca i recenzent dla podkomisji licencyjnej Human Fertilisation and Embryology Authority (HFEA). Alison była przewodniczącą Fetal Genomic Group w latach 2019-2022, a także zasiadała w profesjonalnej radzie doradczej Fundacji Smith Magenis.

Alison interesuje się i niedawno nauczyła uczyć Enneagramu – systemu rozumienia siebie i naszych interakcji ze światem.


Zobacz niezależny zespół recenzentów