Dr Richard Hearn

Dr Richard Hearn jest konsultantem w Royal Victoria Infirmary (RVI), Newcastle Upon Tyne od ponad 10 lat, a wcześniej pracował jako konsultant w Dundee

Od 2016 roku jest szefem służby w RVI.

RVI to zajęta usługa skierowania, która zajmuje się wszystkimi aspektami opieki neonatologicznej.

Obowiązki kliniczne są podzielone między służbę neonatologiczną i regionalną służbę transportową (NNETS) z zespołem 8 innych kolegów konsultantów.

Richard kieruje procesem przeglądu zgonów dzieci w departamencie i MBRRACE (od 2013 r.) i wprowadził zarówno obecność niezależnego klinicysty zewnętrznego, jak i ustrukturyzowane uczenie się z lokalnych przeglądów śmiertelności lokalnie i na poziomie sieci. Jest przedstawicielem noworodków w Tyne and Wear Child Death Overview Panel.

W skali kraju Richard był zaangażowany w grupę roboczą BAPM ds. przeglądu śmiertelności noworodków, przegląd ekspertów Departamentu Zdrowia procesów śmierci dzieci oraz panel doradczy ekspertów ds. Programu Poprawy Bezpieczeństwa Macierzyństwa i Noworodków (MatNeoSIP).

Richard jest kierownikiem edukacyjnym Northern Neonatal Network (od 2016 r.) odpowiedzialnym za edukację personelu medycznego i pielęgniarskiego w całym regionie północnym. W całym kraju instruuje i kieruje podtrzymywaniem życia noworodków (NLS) i zaawansowaną resuscytacją noworodka (ARNI).


Zobacz niezależny zespół recenzentów