Elizabeth Macleod

Liz jest dyplomowaną pielęgniarką i położną z dumą pracującą dla NHS od 22 lat, zatrudnioną jako zarejestrowana położna od 13 lat.

Jej celem zawsze było utrzymanie wysokiej jakości, opartej na dowodach, współczującej opieki. Przez 9 lat pracowała, prowadziła i studiowała w pielęgniarstwie intensywnej terapii. Dało to niesamowite podstawy jej karierze pielęgniarskiej, ale była zafascynowana ciążą i porodem. Liz podjęła najlepszą decyzję w swojej karierze, kiedy szkoliła się na położną. Przywilejem pozostaje wspieranie kobiet poprzez propagowanie wyboru macierzyństwa; zachowanie bezpieczeństwa przez cały okres przejścia do macierzyństwa.

Jako refleksyjny praktyk Liz zawsze poszukiwała nowych szkoleń i edukacji i wykorzystuje swoją rolę w zespole edukacji praktycznej, aby oferować rozwój i wsparcie naszym położnym poprzez innowacje i zwalczanie nierówności zdrowotnych. Poprzez profesjonalny coaching, rozwój przywództwa i osobiste studia, Liz chętnie wspiera krajowy program bezpieczeństwa pacjentów poprzez transformację usług, zmianę kultury i profesjonalne wsparcie położnych. Szczególnie interesuje się czynnikami ludzkimi, bezpieczeństwem psychicznym i współczującym przywództwem w położnictwie i poszukuje możliwości rozwoju tych obszarów.


Zobacz niezależny zespół recenzentów