Rachel Hawkley

Rachel jest położną w Royal Cornwall Hospitals NHS Trust; Obecnie koordynator oddziału porodowego i punkt kontaktowy ds. rozwoju usługi telefonicznej triażu macierzyńskiego. Posiada kwalifikacje od 7 lat, szkoliła się i pracowała w Wolverhampton przed powrotem do domu w Kornwalii. Rachel ma doświadczenie jako położna rotacyjna, w tym; Oddziały przedporodowe, oddziały poporodowe, opieka w żałobie, sale porodowe, położnictwo środowiskowe, samodzielne oraz obok ośrodków porodowych i porodów domowych. Jej obecna rola obejmuje wspieranie personelu i pacjentów oraz eskalację w stosownych przypadkach w celu zapewnienia bezpiecznego i skutecznego prowadzenia ich usług. Jako punkt kontaktowy dla ich usługi segregacji telefonicznej skupiła się na poprawie zarządzania w celu zwiększenia bezpieczeństwa i wydajności, ostatecznie zapewniając kobietom / osobom i ich rodzinom właściwą opiekę we właściwym czasie i we właściwym miejscu.


Zobacz niezależny zespół recenzentów